NASZE SZKOŁY. Zespół Szkół Specjalnych w Goślicach

Marzec i kwiecień to miesiące, w których dzieci i młodzież decydują o swojej dalszej edukacji. Szkoły zapraszają na tzw. drzwi otwarte, a przyszli uczniowie i ich rodzice dokonują jednego z najważniejszych wyborów w życiu młodego człowieka. Zapraszamy do zapoznawania się z ofertą szkół prowadzonych przez Powiat Płocki również na naszej stronie. Dziś pierwsza ze szkół.

Zespół Szkół Specjalnych w Goślicach to szkoła z 19-letnią tradycją. Najważniejszym celem naszych oddziaływań edukacyjnych i wychowawczych jest dobro ucznia i jego wszechstronny rozwój. Stosujemy indywidualne programy dostosowane do potrzeb i możliwości każdego ucznia i wychowanka. Dążymy, aby każde dziecko osiągnęło optymalny poziom rozwoju pozwalający na możliwie największą samodzielność. Jest to jedyna tego typu szkoła w Powiecie Płockim, która kształci dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Uczestnikami zajęć są również osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim z orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych lub zespołowych. Zajęcia lekcyjne i rewalidacyjno-wychowawcze są realizowane na terenie szkoły, ale również wg wskazań w orzeczeniu, w domu rodzinnym ucznia.

Co ważne, szkoła przeznaczona jest dla wszystkich chętnych i potrzebujących, bez względu na miejsce zamieszkania.

Dla najmłodszych dzieci w wieku od niemowlęctwa do chwili podjęcia nauki w szkole, organizowane są zajęcia Wczesnego Wspomaganiu Rozwoju. Terapia poprzedzona jest wielospecjalistyczną diagnozą i prowadzona wg opracowanych indywidualnych programów terapeutycznych oraz zaleceń zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Rodzice mogą czynnie uczestniczyć w indywidualnych i grupowych zajęciach specjalistycznych dostosowanych do potrzeb i możliwości dziecka. Dostają także instruktaż do domu.

Uczniowie mają możliwość nauki w:

 • Szkole Podstawowej Specjalnej

- oddziałach klasowych

- nauczaniu indywidualnym w domu – w  miejscu zamieszkania dziecka

- zespołowych lub indywidualnych  zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych

 • Oddziale Przedszkolnym
 • Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy (kolejny etap nauki po ukończeniu ośmioklasowej szkoły podstawowej lub gimnazjum)
 • Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka (realizowanym od chwili wykrycia nieprawidłowości lub trudności w rozwoju dziecka do momentu podjęcia nauki w szkole).

Zapewniamy:

 • naukę w przyjaznej atmosferze,
 • opiekę psychologiczną i pedagogiczną,
 • bezpłatny dostęp do podręczników,
 • bezpłatny dowóz do szkoły,
 • udział w zajęciach pozalekcyjnych,
 • możliwość wykupienia obiadu,
 • opiekę świetlicową,
 • opiekę pielęgniarki szkolnej,
 • dostęp do biblioteki szkolnej, również dla rodziców,
 • zajęcia praktyczne (m.in. kuchenne, obróbki drewna, ogrodnicze)
 • poradnictwo dla rodziców i opiekunów dzieci.

Obok zajęć edukacyjnych obowiązkowych, organizowane są zgodnie z zaleceniami i wg potrzeb zajęcia z zakresu:

 • terapii pedagogicznej,
 • terapii psychologicznej,
 • terapii integracji sensorycznej,
 • integracji bilateralnej,
 • terapii logopedycznej,
 • rehabilitacji ruchowej,
 • biblioterapii,
 • dogoterapii,
 • terapii ręki,
 • terapii Snoezolen (Sala Doświadczania Świata),
 • artterapii,
 • terapii metodą EEG Biofeedback,
 • nauki alternatywnych metod komunikacji - języka migowego, porozumiewania za pomocą słownika Makaton (słownik gestów).

Proponowane uczniom terapie i zajęcia realizowane są w specjalnie przygotowanych i wyposażonych salach, m.in. sali do terapii integracji sensorycznej SI, Sali Doświadczania Świata czy też pracowni terapii logopedycznej, pracowni informatycznej, biofeedback. Zajęcia z wychowania fizycznego realizowane są na basenie (nauka pływania metodą Hallwick) lub boisku sportowym.

Więcej informacji można uzyskać, odwiedzając stronę internetową szkoły zssgoslice.pl oraz profil szkoły na Facebooku, gdzie znajduje się wiele ciekawostek z życia szkoły. Zapraszamy też do placówki.

Nasz adres

Zespół Szkół Specjalnych w Goślicach

Goślice 66, 09-230 Bielsk;

tel. 24 261-37-28, godz. 7.30-15.30

 

Starostwo Powiatowe w Płocku
ul. Bielska 59, 09-400 Płock
tel.: (0-24) 267-68-00
fax: (0-24) 267-68-48
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.powiat-plock.pl


Godziny Pracy Urzędu:
w środy w godz. 7:30 - 17:00
w pozostałe dni robocze w godz. 7:30 - 15:30

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 Starostwo Powiatowe w Płocku
herb powiatu
Projekt i wykonanie: HEDEA
Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.