Ogłoszenie o dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW

 

W dniu 12 sierpnia 2014 r. Powiat Płocki podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - dwie umowy dotacji na dofinansowanie zadań pn.:

1)  „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów dla lasów nie- stanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenach 31 obrębów ewidencyjnych w 4 gminach powiatu płockiego - Etap I”,

2) „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów dla lasów nie- stanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenach 49 obrębów ewidencyjnych w 5 gminach powiatu płockiego - Etap II”.  

         Gminy, które były objęte I etapem zadania to: Bodzanów, Mała Wieś, Słupno i Wyszogród, zaś drugim etapem zadania: Bielsk, Brudzeń Duży, Drobin, Radzanowo i Staroźreby.

Na podstawie umowy zawartej na realizację I etapu zadania Powiatowi Płockiemu udzielona została dotacja w wys. 18.662,00 zł, co stanowiło 40,00% udziału środków Wojewódzkiego Funduszu w realizacji zadania odniesionych do kosztów kwalifikowanych. Całkowity koszt brutto realizacji zadania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych wyniósł 46.657,20 zł. Zgodnie z treścią w/w umowy przedmiotowe zadanie należało zrealizować w terminie do dnia 15 grudnia 2014 r., co zostało wykonane, czego potwierdzeniem jest rozliczenie tej umowy przez Powiat Płocki w dniu 11 grudnia 2014 r.

Na podstawie umowy zawartej na realizację I etapu zadania Powiatowi Płockiemu udzielona została dotacja w wys. 18.634,00 zł, co stanowiło 47,00% udziału środków Wojewódzkiego Funduszu w realizacji zadania odniesionych do kosztów kwalifikowanych. Całkowity koszt brutto realizacji zadania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych wyniósł 39.648,00 zł. Zgodnie z treścią w/w umowy przedmiotowe zadanie należało zrealizować w terminie do dnia 20 grudnia 2014 r., co zostało wykonane, czego potwierdzeniem jest rozliczenie tej umowy przez Powiat Płocki w dniu 11 grudnia 2014 r.

Uproszczone plany urządzenia lasów oraz Inwentaryzacje stanu lasów są podstawowymi dokumentami gospodarki leśnej, jaka powinna być prowadzona w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, przez ich właścicieli.

W swojej treści zawierają skrócone opisy lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz podstawowe zadania dotyczące gospodarki leśnej.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1153)  - Uproszczone plany urządzenia lasów zostały sporządzone dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych oraz wspólnot gruntowych, tworzących  zwarte kompleksy leśne o powierzchni co najmniej 10 ha.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy o lasach - Inwentaryzacje stanu lasów zostały sporządzone dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha.

 Przedmiotowe dokumenty będą służyć:

- Staroście Płockiemu - dla potrzeb sprawowanego od dnia 01 stycznia 2004 r. bezpośredniego nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności skarbu Państwa w powiecie płockim,

- gminom z terenu powiatu płockiego - dla potrzeb naliczania podatku leśnego,

- Nadleśniczemu Nadleśnictwa Płock -  dla potrzeb udzielania doradztwa w zakresie gospodarki leśnej - na wniosek właścicieli lasów prywatnych oraz dla potrzeb ustawowej ochrony tych lasów - w razie wystąpienia organizmów szkodliwych,

a także do wykorzystania przy wszelkich opracowaniach planistycznych, prowadzonych przez różne instytucje oraz sprawozdawczości.

Omawiane dokumenty zostały opracowane na okres obowiązywania - 10 lat, tj. od 01.01.2015 r. do 31.12.2024 r.

Starostwo Powiatowe w Płocku
ul. Bielska 59, 09-400 Płock
tel.: (0-24) 267-68-00
fax: (0-24) 267-68-48
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.powiat-plock.pl


Godziny Pracy Urzędu:
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji:
tel. +48 (24) 267-68-22
+48 (24) 267-68-18
+48 734-464-308

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 Starostwo Powiatowe w Płocku
herb powiatu
Projekt i wykonanie: HEDEA
Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.