Obwieszczenie Starosty Płockiego

 

O B W I E S Z C Z E N I E

S T A R O S T Y   P Ł O C K I E G O

 z dnia 12 marca 2015 r.

o możliwości ubiegania się - do dnia  31 sierpnia 2015 r. 

o środki finansowe z budżetu Państwa na odnowienie lub przebudowę drzewostanów zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych

przez

WŁAŚCICIELI LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA W POWIECIE PŁOCKIM

STAROSTA PŁOCKI - sprawujący nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa - informuje, że:

- zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1153 ) - w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy szkody w lasach, powstałej w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych, oraz w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych spowodowanych czynnikami biotycznymi albo abiotycznymi, zagrażających trwałości lasów, koszty zagospodarowania i ochrony związane z odnowieniem lub przebudową drzewostanu finansowane są z budżetu Państwa. Decyzję w sprawie przyznania środków na pokrycie w/w kosztów wydaje starosta, na wniosek właściciela lasu, po zaopiniowaniu przez nadleśniczego, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej.

W związku z powyższym istnieje możliwość ubiegania się przez właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu płockiego o dotację Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na odnowienie zniszczonych lasów. Właściciele lasów zainteresowani tą formą wsparcia powinni złożyć właściwy wniosek o przyznanie środków z budżetu Państwa na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony lasu zniszczonego w wyniku klęski żywiołowej.

Formularz wniosku umieszczony jest w formie elektronicznej na stronie internetowej powiatu płockiego www.powiatplock.pl  w zakładce „Poradnik interesanta” oraz w formie papierowej w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Płocku (pokój Nr 501).

Wnioski podlegają zaopiniowaniu przez właściwego Nadleśniczego Lasów Państwowych. 

Obwieszczenie podaje się do wiadomości publicznej poprzez rozplakatowanie na terenie wszystkich gmin powiatu płockiego, a także poprzez zamieszczenie na stronie internetowej powiatu płockiego oraz tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku i Nadleśnictw: Płock, Łąck i Gostynin w okresie do dnia 31 sierpnia 2015 r.

Starosta Płocki 

Mariusz Bieniek

Płock, dnia 12 marca 2015 r.

Starostwo Powiatowe w Płocku
ul. Bielska 59, 09-400 Płock
tel.: (0-24) 267-68-00
fax: (0-24) 267-68-48
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.powiat-plock.pl


Godziny Pracy Urzędu:
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji:
tel. +48 (24) 267-68-22
+48 (24) 267-68-18
+48 734-464-308

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 Starostwo Powiatowe w Płocku
herb powiatu
Projekt i wykonanie: HEDEA
Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.