• W następstwie opublikowania w dniu 3 września 2019 r. decyzji Komisji (UE) 2019/1385 z dnia 3 września 2019 zmieniającej załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku informuje, że do obszaru objętego ograniczeniami  (strefa czerwona) włączone zostały w całości gminy: Bulkowo i Staroźreby.

 • W związku z zagrożeniem spowodowanym awarią kolektora przesyłającego część ścieków  z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni ,,Czajka” i spustem ścieków do Wisły, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku zakazuje do odwołania pojenia wodą z Wisły zwierząt gospodarskich i domowych oraz odradza połowu ryb z rzeki.

 • W dniu dzisiejszym Rada Powiatu przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług na linii komunikacyjnej w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

  Z dniem 2 września dzięki bezpośredniemu zaangażowaniu Starosty Płockiego mieszkańcy Gminy Słubice będą mogli dojechać do miasta Płocka komunikacją publiczną. Linia ta obsługiwała będzie również Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Górach.

  Rozkład jazdy dostępny na stronie Starostwa Powiatowego w Płocku zakładka „Transport Zbiorowy Osób Powiatu Płockiego”.

 • Starosta Płocki informuje, iż z dniem 31 grudnia 2019 r. kończą swoją ważność uproszczone plany urządzenia lasów dla poszczególnych obrębów ewidencyjnych położonych w 10 gminach powiatu płockiego, tj. Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Mała Wieś, Radzanowo, Słupno, Stara Biała oraz Wyszogród. Wobec powyższego specjalistyczna jednostka wykonawstwa urządzeniowego - KRAMEKO Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, zgodnie z zawartą umową, rozpoczęła inwentaryzację terenową lasów prywatnych oraz prace nad opracowaniem nowych planów na lata 2020 - 2027. 

 • Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współpracy przy opracowaniu Programu współpracy na 2020 rok

  Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycje do projektu można składać od 3 do 17 lipca br.

  Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący
  w roku 2019. Jest on dostępny na stronie internetowej http://dialog.mazovia.pl/wspolpraca/program-wspolpracy.

  Uwagi do projektu programu na kolejny rok mogą w szczególności dotyczyć np.:

  • celów współpracy - § 2 programu,
  • zakresu przedmiotowego współpracy - § 4 programu,
  • form współpracy pozafinansowej - § 6 – 14 programu,
  • priorytetowych zadań publicznych na 2020 rok - § 15 -34 programu,
  • podziału dostępnych środków finansowych z dochodów własnych województwa planowanych na realizację programu – § 40 programu,
  • innych zapisów programu ważnych z punktu widzenia organizacji pozarządowej składającej uwagi i propozycje.

  W dniu 25 czerwca br. Zarząd Województwa Mazowieckiego określił wstępne założenia do współpracy finansowej w 2020 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a organizacjami pozarządowymi. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa kwota środków finansowych z dochodów własnych województwa przeznaczona na dotacje dla organizacji pozarządowych ma zostać zwiększona w stosunku do roku 2019. W tym roku kwota na dotacje zapisana w budżecie województwa wynosi 28 980 000,00 zł. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa kwota ta ma zostać zwiększona o 7 564 455,00 zł.

  Jak co roku poza środkami z dochodów własnych województwa już tradycyjnie w 2020 roku zadania zlecane będą do realizacji organizacjom pozarządowym ze środków pochodzących z:

  • opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18%,
  • dotacji celowych z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego,
  • Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

   Propozycje do Programu współpracy na 2020 rok można składać na formularzu konsultacyjnym. Elektroniczna wersja formularza dostępna są na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Program współpracy” http://dialog.mazovia.pl/wspolpraca/program-wspolpracy.

  Formularz w wersji elektronicznej można odesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., a w wersji papierowej - pocztą na adres: Biuro Dialogu Obywatelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, 03-472 Warszawa.

  Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji przygotowany zostanie projekt Programu współpracy na 2020 rok, który następnie poddany zostanie konsultacjom społecznym. Konsultacje, zgodnie z harmonogramem prac nad Programem współpracy, przewidziane zostały na wrzesień br.

 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji Wyborczej w Płocku

   

Starostwo Powiatowe w Płocku
ul. Bielska 59, 09-400 Płock
tel.: (0-24) 267-68-00
fax: (0-24) 267-68-48
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.powiat-plock.pl


Godziny Pracy Urzędu:
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji:
tel. +48 (24) 267-68-22
+48 (24) 267-68-18
+48 734-464-308

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 Starostwo Powiatowe w Płocku
herb powiatu
Projekt i wykonanie: HEDEA
Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.