Informacja o rozszerzeniu terenu działania Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Płocku

 

Od 1 stycznia 2011 roku na mocy decyzji Zarządu Powiatu Płockiego z dnia 18 maja 2010 roku Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płocku obejmować będzie dobrowolną i bezpłatną pomocą psychologiczno-pedagogiczną i logopedyczną również dzieci i młodzież w wieku od urodzenia do 19 roku życia z terenu, który obejmuje przedszkola, szkoły i inne placówki oświatowe na obszarze gmin powiatu płockiego, korzystających do tej pory z pomocy psychopedagogicznej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyninie, tj.: Gąbin, Łąck, Nowy Duninów i Słubice.
W związku z powyższym, chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom osób szukającym specjalistycznej pomocy, podaję ogólne informacje o naszej placówce.
Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Płocku jest publiczną placówką oświatowo – wychowawczą. Poradnia jest placówką ogólnodostępną, a korzystanie z jej usług jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

Dane do kontaktu:

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Płocku

ul. Otolińska 21

09 – 407 Płock

pokój 311
Adres do korespondencji: jak wyżej
tel. +48 (24) 364-02-00

fax. +48 (24) 364-02-06

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Siedziba Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej jest dostępna dla osób niepełnosprawnych.

 

Poradnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00- 18:00


Poradnia zatrudnia:

 • pracowników pedagogicznych, do których należy: 5 psychologów, 5 pedagogów, 3 logopedów;
 • lekarza konsultanta;
 • pracowników administracji (2 osoby) i obsługi (1 osoba)

Poradnia realizuje swoje zadania poprzez świadczenie usług:


- w zakresie diagnozy-

 •  dokonuje diagnozy potrzeb edukacyjnych, odchyleń i zaburzeń rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;
 • udziela pomocy dzieciom od urodzenia do 3 roku życia;
 • udziela pomocy rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów;
 • kwalifikuje do odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej, profilaktyczno-wychowawczej;
 • orzeka (na wniosek rodziców/lub prawnych opiekunów) o potrzebie, bądź jej braku w zakresie kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania, indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego oraz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
 • opiniuje w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wieku do sześciu lat;

- w zakresie terapii-

 • prowadzi indywidualną terapię psychologiczną dla dzieci i młodzieży;
 • prowadzi terapię pedagogiczną indywidualną i grupową, w tym pracę z dzieckiem dyslektycznym;
 • prowadzi terapię logopedyczną dla dzieci i młodzieży;
 • prowadzi indywidualną terapię dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • inspiruje działalność terapeutyczną w szkołach i innych placówkach;

- w zakresie konsultacji-

 •  udziela rodzicom i nauczycielom konsultacji i innych form pomocy merytorycznej w zakresie zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży;

- w zakresie doradztwa (w tym doradztwa zawodowego i wyboru zawodu)-

 •  prowadzi doradztwo psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;
 • kształtuje u młodzieży umiejętność racjonalnego wyboru kierunku kształcenia i zawodu;
 • zapoznaje młodzież i rodziców z czynnikami warunkującymi dokonanie prawidłowego wyboru dalszego kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej;
 • rozszerza wiedzę o zawodach, szkołach ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych i wyższych.

- w zakresie profilaktyki zaburzeń rozwojowych i trudności wychowawczych-

 • wspiera rodzinę i szkołę poprzez popularyzację wiedzy psychologiczno-pedagogicznej;
 • uczestniczy w prowadzeniu profilaktyki w zakresie problemów uzależnień;
 • udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka;
 • zapewnia stały kontakt z instytucjami i organizacjami środowiskowymi w celu ustalenia środków zaradczych w konkretnych sytuacjach;
 • rozwija umiejętności wychowawcze rodziców i nauczycieli poprzez określenie metod postępowania z uczniami napotykającymi na szczególne trudności w procesie edukacyjnym;
 • wspiera rodzinę i szkołę w prowadzeniu edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, nauczycieli, rodziców;
 • orzeka i kwalifikuje dzieci wymagające kształcenia specjalnego do odpowiednich typów szkół i zakładów specjalnych oraz do nauczania integracyjnego.

- w zakresie mediacji-

 •  podejmuje działania interwencyjne i mediacyjne na wniosek uczniów, rodziców i nauczycieli w środowisku szkolnym, rówieśniczym i rodzinnym.

- w zakresie rehabilitacji-

 • współpracuje z placówkami służby zdrowia oferującymi specjalistyczną pomoc rehabilitacyjną.

Druki wniosków w sprawach udzielania pomocy psychopedagogicznej i logopedycznej dostępne są w siedzibie Poradni oraz w   Poradniku Interesanta .
Dzieci z wadami słuchu, niedosłyszące, z wadami wzroku, niedowidzące, z autyzmem powinny zgłaszać się pod opieką rodziców/lub opiekunów na specjalistyczne badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Płocku, ul. 21 stycznia 7, tel. 3672322 lub 3672323

Starostwo Powiatowe w Płocku
ul. Bielska 59, 09-400 Płock
tel.: (0-24) 267-68-00
fax: (0-24) 267-68-48
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.powiat-plock.pl


Godziny Pracy Urzędu:
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji:
tel. +48 (24) 267-68-22
+48 (24) 267-68-18
+48 734-464-308

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 Starostwo Powiatowe w Płocku
herb powiatu
Projekt i wykonanie: HEDEA
Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.