Komunikat dotyczący pracy Starostwa Powiatowego w Płocku

 • interesanci w Wydziale Komunikacji przyjmowani będą tylko po uprzedniej telefonicznej rezerwacji wizyty.

Umówienie terminu i godziny wizyty odbywać się będzie pod następującymi numerami telefonu:

- (24) 267-68-22

- (24) 267-68-26

w godzinach od 8.00 do 15.00

Interesanci będą wpuszczani do Urzędu (od strony parkingu) przez pracownika wydziału na ściśle wcześniej umówioną godzinę.

W obecnej sytuacji zachęcam Państwa również do składania wniosków o zbycie (sprzedaż pojazdu) i nabycie pojazdu w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Płocku.

Jednocześnie informuję, iż w przypadku przekroczenia 30- dniowego terminu na rejestrację, zbycie lub nabycie pojazdu, sprawy dotyczące kar będą rozpatrywane indywidualnie z możliwością ubiegania się o umorzenie.

Opłaty komunikacyjne należy dokonywać na konto :

BS „Mazowsze”     31 9042 0003 0000 1586 2000 0030

Prawo jazdy – 100,50 zł

Międzynarodowe prawo jazdy - 35 zł

Zezwolenie pojazdy uprzywilejowane – 50 zł

Rejestracja krajowa  pojazdu -180,50 zł

Rejestracja zagraniczna pojazdu  – 256 zł

Wymian dowodu – 54,50 zł

 • Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji przyjmować będzie interesantów po uprzednim umówieniu telefonicznym

tel. 24 267-67-10, 24 267-67-82, 24 267-67-82 w godz. 7.30-15.30

 • Wydział Finansowy informuje, że potwierdzanie wysokości wpłat z tytułu:

- opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa dostępne jest pod numerem telefonu (24) 267-68-73

- opłat za wydanie wypisu, wyrysu oraz map z zasobu geodezyjnego i kartograficznego dostępne jest pod numerem telefonu (24)267-67-90

 • Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych uprzejmie informuje, że sprawy z zakresu działania Wydziału będą załatwiane zgodnie ze złożonymi na kancelarii wnioskami umieszczonymi na stronie internetowej www.bip.powiat-plock.pl

Szczegółowe informacje będzie można uzyskać pod nr telefonów:

24 267-67-37; 24 267-67-38; 24 267-67-39; 24 267-67-40

oraz  za pomocą  poczty elektronicznej:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich zaprasza do kontaktu telefonicznego i mailowego z pracownikami, którzy są będą udzielać odpowiedzi na wszystkie Państwa pytania związane z interesującymi Państwa sprawami, będącymi we właściwości Starosty i przekażą pełną informację na temat wniosków i spraw, będących w toku.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 24267-67-97

Ponadto przypominamy, iż na stronie internetowej Powiatu Płockiego http://powiat-ploclcpl/ po prawej stronie w zakładce ,,Zobacz jak załatwić sprawę w urzędzie" - dostępne są wzory wniosków oraz informacje o wnioskach.

 • Wydział Architektury i Budownictwa wykonujący zadania z zakresu Prawa budowlanego, (tj. pozwolenia budowę/rozbiórkę, zgłoszenia robót budowlanych, rejestrowanie dzienników budowy, stwierdzanie ostateczności decyzji o pozwoleniu na budowę itp.) załatwiać będzie po:
 • złożeniu wniosku wraz w wymaganymi załącznikami na Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Płocku (wnioski do pobrania na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Płocku bądź w urzędzie - parter budynku),
 • odbiór dokumentacji zostanie ustalony telefonicznie,
 • wysokość opłaty skarbowej za pozwolenie na budowę zostanie ustalona telefonicznie, i uiścić należy ją na rachunek Starostwa Powiatowego w Płocku Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku nr 21 9042 0003 0000 0000 9000 0880,
 • opłatę za dziennik budowy w wysokości 14,50 zł., należy dokonać na rachunek Starostwa Powiatowego w Płocku Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku nr 52 9042 0003 0000 1586 2000 0040 i załączyć do wniosku,
 • udzielanie wszelkich informacji w/w sprawach dokonywane będzie wyłącznie poprzez kontakt telefoniczny, e-mailowy, listowny. W związku z tym prosi się wnioskodawców o podanie na wniosku numeru kontaktowego bądź e-maila.

Przy załatwianiu spraw możliwy kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę z danego terenu:

Lp.

Gmina

Telefon

kontaktowy

1

Bielsk, Łąck, Stara Biała

267-67-81

2.

Nowy Duninów, Drobin, Gąbin, Brudzeń Duży

 

267-67-61

3.

Mała Wieś, Bodzanów, Staroźreby, Słubice, Bulkowo, Wyszogród

267-67-45

4.

Słupno, Radzanowo

267-67-62

 • Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretariat: tel. 24 - 267-67-47
Dyrektor: tel. 24 - 267-67-48
Zastępca Dyrektora: 24 - 267-67-49

Referat Geodezji, Kartografii i Katastru:

 1. Kierownik 24 - 267-67-56
 2. Stanowisko opracowania i wydawania dokumentów w zakresie ewidencji gruntów i budynków (wypisy, wyrysy) 24 - 267-68-97
 3. Stanowisko prowadzenia postępowań administracyjnych 24 - 267-68-99.
 4. Stanowisko obsługi opisowej bazy danych ewidencji gruntów i budynków 24 - 267-68-86, 24 - 267-68-98, 24 - 267-67-50.

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych:

 1. Kierownik 24 - 267-67-54
 2. Stanowisko prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie gospodarki nieruchomościami 24 - 267-67-52, 24 - 267-67-53, 24 - 267-67-55.
 3. Stanowisko prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie ochrony gruntów rolnych 24 - 267-67-44, 24 - 267-67-47.

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej:

interesanci w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej przyjmowani będą tylko po uprzedniej telefonicznej rezerwacji wizyty.

Umówienie terminu i godziny wizyty odbywać się będzie pod następującym numerem telefonu:  (24) 267-68-90 w godzinach od 8.00 do 15.00

Interesanci wpuszczani będą do Urzędu (od strony ul. Bielskiej) przez pracownika starostwa na ściśle wcześniej umówioną godzinę.

W obecnej sytuacji zachęcam Państwa do załatwiania wszelkich możliwych spraw drogą elektroniczną (Geoportal, e-mail), a także regulowania należności za pomocą bankowości internetowej.

 1. Kierownik 24 - 267-68-88
 2. Stanowisko opracowania i wydawania dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (map) 24 - 267-68-91
 3. Stanowisko obsługi wykonawców prac geodezyjnych 24-267-68-91, 24-267-68-92
 4. Stanowisko obsługi narad koordynacyjnych sieci uzbrojenia terenu 24-267-68-95
 5. Stanowisko obsługi baz danych mapy numerycznej 24-267-68-94
 6. Stanowisko obsługi baz danych mapy numerycznej w tym weryfikacji operatów technicznych z zakresu geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne 24-267-67-43.
 7. Stanowisko obsługi baz danych mapy numerycznej w tym weryfikacji operatów technicznych z zakresu rozgraniczanie i podziały nieruchomości(gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych 24 - 267-68-85.
 • Dyżurni Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego będą sprawować swoją służbę w pokoju nr 16 na parterze. W Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego pełnione są całodobowe dyżury, wg. ustalonego na każdy kolejny miesiąc grafiku dyżurów, w czasie których przyjmowane są zgłoszenia o zdarzeniach kryzysowych mających lub mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców oraz osób przebywających na terenie powiatu.

tel. 608 598 069,  24 267 67 13

e- mail- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Centrum Usług Wspólnych w Płocku udziela informacji
  pod nr tel. 24 267-68-72
 • Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku udziela informacji
  pod nr tel. 24 26 76 839 (sekretariat)

e-mail.:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów informuje, że zasady składania Wniosków o udzielenie pomocy prawnej konsumentowi oraz zasady udzielania porad prawnych ulegają zmianie.

Wnioski o udzielenie pomocy prawnej należy składać na określonych poniżej zasadach:

- osobiście - będą przyjmowane wyłącznie w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w godzinach pracy urzędu;

- przesyłać tradycyjną pocztą na adres: Starostwa Powiatowego w Płocku, ul. Bielska 59, 09-402 Płock, z dopiskiem: „Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów”;

- przesyłać drogą elektroniczną (wraz ze skanowanymi załącznikami) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mieszkańcom powiatu płockiego bezpłatne porady prawne i informacje w sprawach konsumenckich udzielane będą przez Rzecznika i pracowników Biura wyłącznie telefonicznie pod nr telefonu: 24 267-67-20 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płocku do odwołania wprowadzamy system telefonicznego kontaktu z doradcami klienta.

Osoby bezrobotne, które mają wyznaczone terminy wizyt nie muszą  stawiać się w urzędzie osobiście, co nie zwalnia ich z obowiązku telefonicznego kontaktu  z doradcami.

Numery telefonów do doradców klienta w PUP Płock:

 • 24 267 46 63
 • 24 267 46 85

Wszystkie osoby, które mają wyznaczony termin odbioru decyzji w pokoju 3 lub 6- proszone są o niezgłaszanie się do Urzędu. Decyzje zostaną wysłane pocztą wraz z informacją o kolejnym terminie wizyty w PUP.

Numery telefonów:

 • pokój nr 3 – 24 267 46 57
 • pokój nr 6 – 24 267 46 81

Od 12.03.2020r. do odwołania prosimy o ograniczenie wizyt osobistych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płocku. Wszelkie zapytania i wątpliwości można zgłaszać telefonicznie lub droga mailową na główny adres urzędu:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nr telefonów:

 • Informacja w sprawie zasiłków, dodatków aktywizacyjnych : 24 267 46 57,
 • Informacja w sprawie rejestracji, wydawania zaświadczeń: 24 247 46 80,
 • Informacja w sprawie szkoleń: 24 247 46 56,
 • Informacja w sprawie KFS: 24 267 46 45,
 • Informacja na temat dofinasowań dla pracodawców: 24 267 46 65,
 • Informacja w sprawie staży: 24 267 46 73,
 • Informacja dotycząca pośrednictwa, ofert pracy: 24 267 46 85, 24 267 46 63,
 • Informacja dotycząca zatrudnienia cudzoziemców: 24 267 46 64, 24 267 46 48

Punkt Rejestracji Oświadczeń w Wyszogrodzie: 24 268 18 44

Rekomendujemy załatwianie spraw drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu: praca.gov.pl, można m.in.:

 • Składać wnioski i oświadczenia w sprawach powierzenia pracy cudzoziemcowi,
 • Dokonać rejestracji jako osoba bezrobotna i poszukująca pracy,
 • Poinformować o podjęciu pracy lub działalności gospodarczej,
 • Złożyć wniosek o dodatek aktywizacyjny,
 • Złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia.

W związku z sytuacją nadzwyczajną, wszelką dokumentację prosimy składać na parterze w Kancelarii Ogólnej Starostwa
– Punkt Obsługi Interesantów

Za utrudnienia przepraszamy.

Starostwo Powiatowe w Płocku
ul. Bielska 59, 09-400 Płock
tel.: (0-24) 267-68-00
fax: (0-24) 267-68-48
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.powiat-plock.pl


Godziny Pracy Urzędu:
w środy w godz. 7:30 - 17:00
w pozostałe dni robocze w godz. 7:30 - 15:30

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 Starostwo Powiatowe w Płocku
herb powiatu
Projekt i wykonanie: HEDEA
Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.